WAAROM BATTLE4FREEDOM?

77 jaar geleden is Nederland bevrijd en kwam voor Nederland de Tweede Wereldoorlog tot een einde. Hier is hard voor gevochten en veel voor geleden. Door militairen aan het front en door hun families die achterbleven en vaak hun mannen, vaders, broers, zoons nooit terugzagen. We mogen nooit vergeten wat de waarde van onze vrijheid is en wat er voor nodig is geweest dit te realiseren.
Juist ook in deze roerige tijd wordt het duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nog steeds is er oorlog en vechten militairen aan het front en hopen hun families thuis op een veilige terugkeer en op vrede en rust.
We moeten nooit vergeten, maar we kunnen altijd herdenken en steunen. En daarom wordt Battle4Freedom georganiseerd. Om te herdenken, zelf te ervaren en bovenal om geld in te zamelen om militairen en hun geliefden financieel te ondersteunen waar ze dit vaak zo hard nodig hebben. En militair uit de oorlog is niet de oorlog uit een militair, niet voor hemzelf en niet voor zijn geliefden. Hier is steun voor nodig en vaak simpelweg gewoon geld. elkaar de herinnering levend.

De organisatie van Battle4Freedom bestaat voor een groot gedeelte uit (oud)-militairen. Allemaal vrijwilligers, die kosteloos zich inzetten om een prachtig en zinvol evenement neer te zetten. Dit jaar en de vele jaren die nog komen. Jouw bijdrage wordt volledig gebruikt voor de financiële steun aan militairen en hun geliefden.
Uiteraard zijn we erg blij met jouw deelname en ga jij ook echt niet met lege handen naar huis. Naast een onvergetelijke ervaring krijg je voor jouw deelname een uniek Battle4Freedom medaille, een Battle4Freedom T-shirt en gratis consumpties in het kampement. En als je meedoet aan WALK of BIKE liggen er op de rustpunten van de route nog soep en pannenkoeken voor je klaar. En voor het overige draag je bij aan de financiële steun voor de militairen en hun achterban, die ervoor zorgden dat jij in vrijheid kon deelnemen aan Battle4Freedom. Jouw deelname is letterlijk waardevol!
Voor meer informatie over de besteding van jouw bijdrage, klik op de pagina Hulp voor Helden.

Het goede doel: Hulp voor Helden